Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняването на правомощието да приема делегирани актове, предоставено на Комисията съгласно Директива 96/16/ЕО на Съвета относно статистическите изследвания на млякото и млечните продукти
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the exercise of the power to adopt delegated acts conferred to the Commission under Council Directive 96/16/EC on statistical surveys of milk and milk products
Дата на документа: 12/01/2018
№ на документ: COM(2018) 12
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове