Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно упражняване от страна на Комисията на правомощието да приема делегирани актове, предоставено ? по силата на Регламент (EО) № 762/2008 в областта на европейската статистика за аквакултурите
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the excercise of the power to adopt delegated acts conferred on the Commission under Regulation (EC) No 762/2008 concerning European statistics on aquaculture
Дата на документа: 12/01/2018
№ на документ: COM(2018) 9
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове