Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно Директива 2011/64/ЕС относно структурата и ставките на акциза върху обработен тютюн
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on Directive 2011/64/EU on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco
Дата на документа: 12/01/2018
№ на документ: COM(2018) 17
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове