Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на шестдесет и първата сесия на Комисията за упойващите вещества по отношение на списъците с вещества по Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г. ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз на шестдесет и първата сесия на Комисията за упойващите вещества по отношение на списъците с вещества по Единната конвенция по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., и Конвенцията за психотропните вещества от 1971 г.
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the sixty-first session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol and the Convention on Psychotropic Substances of 1971 ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the sixty-first session of the Commission on Narcotic Drugs on the scheduling of substances under the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol and the Convention on Psychotropic Substances of 1971
Дата на документа: 12/01/2018
№ на документ: COM(2018) 31
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове