Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно насърчаването на общите ценности, приобщаващото образование и европейското измерение на преподаването
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on promoting common values, inclusive education, and the European dimension of teaching COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document proposal for a Council Recommendation on common values, inclusive education and the European dimension of teaching
Дата на документа: 17/01/2018
№ на документ: COM(2018) 23
Вид документ: Предложение за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове