Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно ключовите компетентности за учене през целия живот ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Препоръка на Съвета относно ключовите компетентности за учене през целия живот
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for Lifelong Learning COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on Key Competences for LifeLong Learning ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on Key Competences for Lifelong Learning
Дата на документа: 17/01/2018
№ на документ: COM(2018) 24
Вид документ: Предложение за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове