Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Европейския съюз в рамките на Комитета за асоцииране ЕС—Алжир във връзка с промяната на условията за прилагане на тарифните преференции за селскостопанските продукти и преработените селскостопански продукти, предвидени в член 14 от Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна ПРИЛОЖЕНИЕ към предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно промяната на условията за прилагане на тарифните преференции за селскостопанските продукти и преработените селскостопански продукти, предвидени в член 14 от Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Народна демократична република Алжир, от друга страна
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position of the European Union in the EU-Algeria Association Committee regarding the modification of the conditions of application of the preferential tariffs for agricultural products and processed agricultural products set out in Article 14 of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part ANNEX to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the position of the European Union in the EU-Algeria Association Committee regarding the modification of the conditions of application of the preferential tariffs for agricultural products and processed agricultural products set out in Article 14 of the Euro-Mediterranean Agreement establishing an Association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People’s Democratic Republic of Algeria, of the other part
Дата на документа: 17/01/2018
№ на документ: COM(2018) 30
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове