Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА - Доклад относно Общата схема от преференции за периода 2016—2017 г. {SWD(2018)23} {SWD(2018)24} {SWD(2018)25} {SWD(2018)26} {SWD(2018)27} {SWD(2018)28} {SWD(2018)29} {SWD(2018)30} {SWD(2018)31} {SWD(2018)32}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Report on the Generalised Scheme of Preferences covering the period 2016-2017 {SWD(2018)23} {SWD(2018)24} {SWD(2018)25} {SWD(2018)26} {SWD(2018)27} {SWD(2018)28} {SWD(2018)29} {SWD(2018)30} {SWD(2018)31} {SWD(2018)32}
Дата на документа: 19/01/2018
№ на документ: COM(2018) 36
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове