Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ относно прилагането на Директива 94/80/ЕО за упражняване на правото на гражданите да избират и да бъдат избирани в общински избори
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the application of Directive 94/80/EC on the right to vote and to stand as a candidate in municipal elections
Дата на документа: 25/01/2018
№ на документ: COM(2018) 44
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове