Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО СЪВЕТА относно прилагането на Регламента за летателната годност (2014—2016 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the application of the Airworthiness Regulation (period 2014-2016)
Дата на документа: 26/01/2018
№ на документ: COM(2018) 45
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове