Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за изпълнението по отношение на общата система за мониторинг и оценка на Европейския фонд за морско дело и рибарство
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Common Monitoring and Evaluation System for the European Maritime and Fisheries Fund
Дата на документа: 30/01/2018
№ на документ: COM(2018) 48
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове