Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Съвместно предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, по отношение на приемането на документа: „Консолидиране на привилегированото партньорство ЕС—Тунис: стратегически приоритети за периода 2018—2020 г.“. ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията на Съюза в Съвета за асоцииране, създаден по силата на Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейската общност и нейните държави членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна, по отношение на приемането на документа: „Консолидиране на привилегированото партньорство ЕС—Тунис: стратегически приоритети за периода 2018—2020 г.“.
Заглавие на английски: Joint Proposal for a COUNCIL DECISION on the Union position within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, with regard to the adoption of the document: ‘Strengthening the EU-Tunisia privileged partnership: strategic priorities for the period 2018-2020’. ANNEX to COUNCIL DECISION on the Union position within the Association Council set up by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, with regard to the adoption of the document: ‘Strengthening the EU-Tunisia privileged partnership: strategic priorities for the period 2018-2020’.
Дата на документа: 02/05/2018
№ на документ: JOIN(2018) 9
Вид документ: Съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове