Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на рамката за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (КНП) (2014 — 2017 г.) ПРИЛОЖЕНИЕ към ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно прилагането на рамката за подкрепа на космическото наблюдение и проследяване (КНП) (2014 — 2017 г.)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Space Surveillance and Tracking (SST) support framework (2014-2017) ANNEX to REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of the Space Surveillance and Tracking (SST) support framework (2014-2017)
Дата на документа: 03/05/2018
№ на документ: COM(2018) 256
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове