Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за определяне на възстановяванията при износ на птиче месо ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Съвета за определяне на възстановяванията при износ на птиче месо
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on fixing the export refunds on poultrymeat ANNEX to the Proposal for a Council Regulation on fixing the export refunds refunds on poultrymeat
Дата на документа: 14/05/2018
№ на документ: COM(2018) 276
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове