Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за предоставяне на разрешение на Германия и Полша да въведат специална мярка за дерогация от член 5 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета относно общата система на данъка върху добавената стойност
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION authorising Germany and Poland to introduce a special measure derogating from Article 5 of Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax
Дата на документа: 15/05/2018
№ на документ: COM(2018) 287
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове