Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст) ПРИЛОЖЕНИЕ към Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на европейска мрежа от служители за връзка по въпросите на имиграцията (преработен текст)
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the creation of a European network of immigration liaison officers (recast) COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Evaluation of the Council Regulation (EC) 377/2004 on the creation of an immigration liaison officers network Accompanying the document Commission Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the creation of a European network of immigration liaison officers (recast) ANNEX to the Regulation from the European Parliament and of the Council on the creation of a European network of immigration liaison officers (recast)
Дата на документа: 16/05/2018
№ на документ: COM(2018) 303
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове