Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за препоръка на Съвета относно всеобхватен подход към преподаването и изучаването на езици
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION on a comprehensive approach to the teaching and learning of languages COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Accompanying the document Proposal for a Council Recommendation on a comprehensive approach to the teaching and learning of languages ANNEX to the Proposal for a Council Recommendation on a comprehensive approach to the teaching and learning of languages
Дата на документа: 22/05/2018
№ на документ: COM(2018) 272
Вид документ: Предложение за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове