Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори с цел пропорционално разпределяне на отстъпките на Европейския съюз в рамките на СТО под формата на тарифни квоти, приложени към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза ПРИЛОЖЕНИЕ към Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за разрешаване на започването на преговори с цел пропорционално разпределяне на отстъпките на Европейския съюз в рамките на СТО под формата на тарифни квоти, приложени към Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations with a view to apportioning the Union's WTO concessions on Tariff Rate Quotas annexed to the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 in view of the withdrawal of the United Kingdom from the Union ANNEX to the Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations with a view to apportioning the Union's WTO concessions on Tariff Rate Quotas in view of the withdrawal of the United Kingdom from the Union
Дата на документа: 22/05/2018
№ на документ: COM(2018) 311
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове