Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ НА КОРИГИРАЩ БЮДЖЕТ № 3 КЪМ ОБЩИЯ БЮДЖЕТ ЗА 2018 г. Разширяване на Механизма за бежанците в Турция
Заглавие на английски: DRAFT AMENDING BUDGET No 3 TO THE GENERAL BUDGET 2018 Extension of the Facility for refugees in Turkey
Дата на документа: 23/05/2018
№ на документ: COM(2018) 310
Вид документ: Проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове