Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила на ООН № 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 и 140, на глобални технически правила на ООН №  15 и 19, и по отношение на предложенията за две нови правила на ООН и две нови вписвания в Сборника с предложения за глобални технически правила ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на съответните комитети на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации по отношение на предложенията за изменения на правила на ООН № 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 и 140, на глобални технически правила на ООН №  15 и 19, и по отношение на предложенията за две нови правила на ООН и две нови вписвания в Сборника с предложения за глобални технически правила
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 and 140, to UN Global Technical Regulations Nos 15 and 19, and as regards the proposals for two new UN Regulations and two new listings in the Compendium of Candidate Global Technical Regulations ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be taken on behalf of the European Union in the relevant Committees of the United Nations Economic Commission for Europe as regards the proposals for amendments to UN Regulations Nos 13, 13-H, 14, 16, 22, 44, 49, 51, 54, 75, 83, 85, 89, 96, 106, 108, 109, 120, 129, 137, 139 and 140, to UN Global Technical Regulations Nos 15 and 19, and as regards the proposals for two new UN Regulations and two new listings in the Compendium of Candidate Global Technical Regulations
Дата на документа: 23/05/2018
№ на документ: COM(2018) 363
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове