Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА относно националната програма за реформи на Чешката република за 2018 г. и съдържаща становище на Съвета относно конвергентната програма на Чешката република за 2018 г.
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL RECOMMENDATION on the 2018 National Reform Programme of the Czech Republic and delivering a Council opinion on the 2018 Convergence Programme of the Czech Republic
Дата на документа: 23/05/2018
№ на документ: COM(2018) 403
Вид документ: Препоръка за препоръка
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове