Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА за изменение на Регламент (ЕС) № 389/2012 относно административното сътрудничество в областта на акцизите, що се отнася до съдържанието на електронния регистър
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EU) No 389/2012 on administrative cooperation in the field of excise duties as regards the content of electronic register
Дата на документа: 25/05/2018
№ на документ: COM(2018) 349
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове