Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА относно правилата за работата на комитета по подбор, предвиден в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение за изпълнение на Съвета относно правилата за работата на комитета по подбор, предвиден в член 14, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2017/1939 за установяване на засилено сътрудничество за създаване на Европейска прокуратура
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL IMPLEMENTING DECISION on the operating rules of the selection panel provided for in Article 14(3) of Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office (''the EPPO'') ANNEX to the Proposal for a Council Implementing Decision on the operating rules of the selection panel provided for in Article 14(3) of Regulation (EU) 2017/1939 implementing enhanced cooperation on the establishment of the European Public Prosecutor's Office (''the EPPO'')
Дата на документа: 25/05/2018
№ на документ: COM(2018) 318
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове