Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет по ВИТС, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет по ВИТС и на специализираните комитети ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Решение на Съвета относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в рамките на Съвместния комитет по ВИТС, създаден по силата на Всеобхватното икономическо и търговско споразумение между Канада, от една страна, и Европейския съюз и неговите държави членки, от друга страна, по отношение на приемането на процедурния правилник на Съвместния комитет по ВИТС и на специализираните комитети
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the CETA Joint Committee established by the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure for the CETA Joint Committee and specialised committees ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the position to be adopted, on behalf of the European Union, in the CETA Joint Committee established by the Comprehensive Economic and Trade Agreement between Canada, of the one part, and the European Union and its Member States, of the other part, as regards the adoption of the Rules of Procedure for the CETA Joint Committee and specialised committees
Дата на документа: 25/05/2018
№ на документ: COM(2018) 344
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове