Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите ПРИЛОЖЕНИЯ към РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Програмата на ЕС за борба с измамите
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the EU Anti-Fraud Programme COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EX-ANTE EVALUATION Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL establishing the EU Anti-Fraud Programme ANNEXES to the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the EU Anti-Fraud Programme
Дата на документа: 30/05/2018
№ на документ: COM(2018) 386
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове