Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на програма „Права и ценности“ РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ предложение за регламент за създаване на програма „Права и ценности“ предложение за регламент за създаване на програма „Правосъдие“ предложение за регламент за създаване на програма „Творческа Европа“ ПРИЛОЖЕНИЯ към предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на програма „Права и ценности“
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Rights and Values programme COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation establishing the Rights and Values programme Proposal for a Regulation establishing the Justice programme Proposal for a Regulation establishing the Creative Europe programme COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation establishing the Rights and Values programme Proposal for a Regulation establishing the Justice programme Proposal for a Regulation establishing the Creative Europe programme ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Rights and Values programme
Дата на документа: 30/05/2018
№ на документ: COM(2018) 383
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове