Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на Европейска функция за стабилизиране на инвестициите
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the establishment of a European Investment Stabilisation Function COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a European Investment Stabilisation Function COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a European Investment Stabilisation Function ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a European Investment Stabilisation Function ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a European Investment Stabilisation Function
Дата на документа: 31/05/2018
№ на документ: COM(2018) 387
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове