Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ предложение за ДИРЕКТИВА НА СЪВЕТА за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС ПРИЛОЖЕНИЯ към предложение за Директива на Съвета за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP ANNEXES to the Proposal for a Council Directive establishing an EU Emergency Travel Document and repealing Decision 96/409/CFSP
Дата на документа: 31/05/2018
№ на документ: COM(2018) 358
Вид документ: Предложение за директива
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове