Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Препоръка за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за присъединяване към Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в северната част на Тихия океан ПРИЛОЖЕНИЯ към Препоръка за решение на Съвета за упълномощаване на Комисията да започне преговори от името на Европейския съюз за присъединяване към Конвенцията за опазване и управление на рибните ресурси в открито море в северната част на Тихия океан
Заглавие на английски: Recommendation for a COUNCIL DECISION to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union to accede to the Convention for the Conservation and Management of High Seas Fisheries Resources in the North Pacific Ocean ANNEXES to the Recommendation for a Council Decision to authorise the Commission to open negotiations on behalf of the European Union to accede to the Convention for the Conservation and Management of High Seas Fisheries Resources in the North Pacific Ocean
Дата на документа: 01/06/2018
№ на документ: COM(2018) 376
Вид документ: Препоръка за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове