Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1293/2013 РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за регламент за създаване на Програма за околната среда и действията по климата (LIFE) и за отмяна на Регламент (EС) № 1293/2013
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EU) No 1293/2013 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliamentand of the Council on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EU) No 1293/2013 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the establishment of a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EU) No 1293/2013 ANNEXES to the Proposal for a Regulation establishing a Programme for the Environment and Climate Action (LIFE) and repealing Regulation (EU) No 1293/2013
Дата на документа: 01/06/2018
№ на документ: COM(2018) 385
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове