Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА COSME Програма за конкурентоспособност на предприятията и за МСП за 2014—2020 година Мониторингов доклад за 2015 година Monitoring Report 2015 {SWD(2018)299} {SWD(2018)300}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL COSME Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs 2014-2020 Monitoring Report 2015 Monitoring Report 2015 {SWD(2018)299} {SWD(2018)300}
Дата на документа: 04/06/2018
№ на документ: COM(2018) 388
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове