Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно представянето от името на Европейския съюз на предложение за изменение на приложения 2 и 3 към Споразумението за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия (AEWA)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the submission, on behalf of the European Union, of a proposal for amending Annexes 2 and 3 of the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds (AEWA).
Дата на документа: 05/06/2018
№ на документ: COM(2018) 399
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове