Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на програмата InvestEU ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на програмата InvestEU
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EVALUATION of the European Fund for Strategic Investments, of the European Investment Advisory Hub, and of the European Investment Project Portal Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the InvestEU Programme ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme ANNEX to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the InvestEU Programme
Дата на документа: 06/06/2018
№ на документ: COM(2018) 439
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове