Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА Регламент (ЕО) № 2173/2005 от 20 декември 2005 година за установяването на схема на разрешителни FLEGT за вноса на дървесина в Европейската общност Годишен обобщаващ доклад за 2016 година
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION Regulation (EC) No 2173/2005 of 20 December 2005 on the establishment of a FLEGT licensing scheme for imports of timber into the European Community Annual synthesis report for the year 2016
Дата на документа: 08/06/2018
№ на документ: COM(2018) 448
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове