Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно актуалното състояние на общата политика в областта на рибарството и за консултацията относно възможностите за риболов за 2019 г. {SWD(2018)329}
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the State of Play of the Common Fisheries Policy and Consultation on the Fishing Opportunities for 2019 {SWD(2018)329}
Дата на документа: 11/06/2018
№ на документ: COM(2018) 452
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове