Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Доклад за последваща оценка на действията в периода 2007—2013 г., финансирани от програма „Предотвратяване и борба с престъпността“ (ISEC) и програма „Предотвратяване, готовност и управление на последиците от тероризъм и други рискове, свързани със сигурността“ (CIPS) {SWD(2018)331} {SWD(2018)332}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Ex-post evaluation report for the period 2007-2013 of actions financed by the "Prevention and fight against crime" programme (ISEC) and the "Prevention, preparedness and consequence management of terrorism and other security related risks" programme (CIPS) {SWD(2018)331} {SWD(2018)332}
Дата на документа: 12/06/2018
№ на документ: COM(2018) 455
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове