Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно подписването от името на Европейския съюз на Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за решение на Съвета относно подписването от името на Европейския съюз на Споразумение за предотвратяване на нерегулирания риболов в открито море в централната част на Северния ледовит океан
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement to prevent unregulated high seas Fisheries in the Central Arctic Ocean ANNEX to the Proposal for a Council Decision on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement to prevent unregulated high seas Fisheries in the Central Arctic Ocean
Дата на документа: 12/06/2018
№ на документ: COM(2018) 454
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове