Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА, ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН КОМИТЕТ И КОМИТЕТА НА РЕГИОНИТЕ Доклади за последваща оценка за периода 2011—2013 г. за действията, съфинансирани от четирите фонда в контекста на рамковата програма „Солидарност и управление на миграционните потоци“ {SWD(2018)333} {SWD(2018)334} {SWD(2018)335} {SWD(2018)336}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Ex post evaluation reports for the period 2011 to 2013 of actions co-financed by the four Funds under the framework programme 'Solidarity and Management of Migration Flows' {SWD(2018)333} {SWD(2018)334} {SWD(2018)335} {SWD(2018)336}
Дата на документа: 12/06/2018
№ на документ: COM(2018) 456
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове