Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“ ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на фонд „Вътрешна сигурност“
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Internal Security Fund ANNEXES to the Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Internal Security Fund
Дата на документа: 13/06/2018
№ на документ: COM(2018) 472
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове