Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: JOIN (2018) 16
Заглавие на английски: JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL AND THE COUNCIL Increasing resilience and bolstering capabilities to address hybrid threats
Дата на документа: 13/06/2018
№ на документ: JOIN(2018) 16
Вид документ: Съвместно действие
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове