Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА за оценката и изпълнението на програмите на ЕС за подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения в България, Словакия и Литва {SWD(2018)344}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the evaluation and implementation of the EU nuclear decommissioning assistance programmes in Bulgaria, Slovakia and Lithuania {SWD(2018)344}
Дата на документа: 13/06/2018
№ на документ: COM(2018) 468
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове