Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите РАБОТЕН ДОКУМЕНТ НА СЛУЖБИТЕ НА КОМИСИЯТА ОБОБЩЕНА ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО придружаващ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на фонд „Убежище и миграция“ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаването на фонд „Вътрешна сигурност“ Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане на управлението на границите и визите в рамките на Фонда за интегрирано управление на границите Предложение за Регламент на Европейския парламент и на Съвета за създаване на инструмента за финансово подпомагане за оборудване за митнически контрол в рамките на Фонда за интегрирано управление на границите ПРИЛОЖЕНИЯ към РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на инструмент за финансово подпомагане за управлението на границите и за визите като част от Фонда за интегрирано управление на границите
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for border management and visa COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT EXECUTIVE SUMMARY OF THE IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Internal Security Fund Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for border management and visa Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Asylum and Migration Fund Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Internal Security Fund Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for border management and visa Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing, as part of the Integrated Border Management Fund, the instrument for financial support for customs control equipment ANNEXES to the REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL establishing, as part of the Integrated Border Managament Fund, the instrument for financial support for border management and visa
Дата на документа: 12/06/2018
№ на документ: COM(2018) 473
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове