Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество ПРИЛОЖЕНИЯ към предложението за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА за създаване на Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество
Заглавие на английски: Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT IMPACT ASSESSMENT Accompanying the document Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument Proposal for a COUNCIL DECISION on the Association of the Overseas Countries and Territories with the European Union including relations between the European Union on the one hand, and the Greenland and the Kingdom of Denmark on the other ('Overseas Association Decision') Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA III) Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a European Instrument for Nuclear Safety complementing the Neighbourhood, Development and International Instrument on the basis of the Euratom Treaty ANNEXES to the Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL establishing the Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument
Дата на документа: 14/06/2018
№ на документ: COM(2018) 460
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове