Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“) ПРИЛОЖЕНИЯ към Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно асоциирането на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз, включително отношенията между Европейския съюз, от една страна, и Гренландия и Кралство Дания, от друга страна („Решение за отвъдморско асоцииране“)
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL DECISION on the Association of the Overseas Countries and Territories with the European Union including relations between the European Union on the one hand, and Greenland and the Kingdom of Denmark on the other ('Overseas Association Decision') ANNEXES to the Proposal for a COUNCIL DECISION on the Association of the Overseas Countries and Territories with the European Union including relations between the European Union on the one hand, Greenland and the Kingdom of Denmark on the other ('Overseas Association Decision')
Дата на документа: 14/06/2018
№ на документ: COM(2018) 461
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове