Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА съгласно член 27 от Правилника за длъжностните лица и член 12 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз (географски баланс)
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL pursuant to Article 27 of the Staff Regulations of Officials and to Article 12 of the Conditions of Employment of Other Servants of the European Union (Geographical balance)
Дата на документа: 15/06/2018
№ на документ: COM(2018) 377
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове