Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие ПРИЛОЖЕНИЕ към Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА СЪВЕТА относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие
Заглавие на английски: Proposal for a COUNCIL REGULATION on the financial regulation applicable to the 11th European Development Fund ANNEX to the Proposal for a COUNCIL REGULATION on the financial regulation applicable to the 11th European Development Fund
Дата на документа: 22/06/2018
№ на документ: COM(2018) 485
Вид документ: Предложение за регламент
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове