Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно междинната оценка на инициативата „Доброволци на ЕС за хуманитарна помощ“ за периода от средата на 2014 г. до средата на 2017 г. {SWD(2018)353}
Заглавие на английски: REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Interim Evaluation of the EU Aid Volunteers initiative for the period mid-2014 to mid-2017 {SWD(2018)353}
Дата на документа: 28/06/2018
№ на документ: COM(2018) 496
Вид документ: Доклад
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове