Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: ПРОЕКТ на общ бюджет на Европейския съюз за 2019 финансова година - Общо въведение - Общ разчет за приходната част на бюджета - Приходна и разходна част на бюджета по раздели
Заглавие на английски: DRAFT General Budget of the European Union for the financial year 2019 - General Introduction - General statement of revenue - Statement of revenue and expenditure by section
Дата на документа: 21/06/2018
№ на документ: COM(2018) 600
Вид документ: Проектобюджет
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове