Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: Изменено предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно сключването, от страна на Съюза, на Споразумението за общо авиационно пространство между Европейския съюз и неговите държави членки, от една страна, и Грузия, от друга страна
Заглавие на английски: Amended proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the Union, of the Common Aviation Area Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and Georgia, of the other part.
Дата на документа: 28/06/2018
№ на документ: COM(2018) 495
Вид документ: Предложение за решение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове