Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Документи на Европейската комисия
Информация за документ
Заглавие на документа: СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И СМЕТНАТА ПАЛАТА ГОДИШНИ ОТЧЕТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ ЗА 2017 г.
Заглавие на английски: COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE COURT OF AUDITORS ANNUAL ACCOUNTS OF THE EUROPEAN DEVELOPMENT FUND 2017
Дата на документа: 27/06/2018
№ на документ: COM(2018) 519
Вид документ: Съобщение
Автор: Европейска комисия
Област
Kомисии
Връзки
Текстове